فلکسی فیس

فلکسی فیس

فلکسی پشت نوردار مهتابی

 

تابلو فلکسی با نور اس ام دی 

مزایای استفاده از نورپردازی اس ام دی بجای مهتابی:

کاهش مصرف برق، عمر طولانی و نور یکنواخت

 

تابلو فلکسی با چنلیوم