حروف استیل پلکسی

حروف استیل پلکسی

حروف برجسته استیل پلکسی 

حروف برجسته استیل پلکسی هم یکی از بهترین گزینه ها بشمار میرود 

در این نوع حروف برجسته ، پلکسی دوغی 6 میل و یا ده میل زیرحروف قرار میگیرد و نور از قسمت پلکسی دوغی به بیرون هدایت میشود 

مزایای این نوع حروف برجسته ،استقامت زیاد،زیبایی چشمگیر در حین سادگی و عمرطولانی میباشد.