کامپوزیت نمای تابلو

کامپوزیت نمای تابلو

اجرای نمای ترکیبی کامپوزیت و ترمووود

 

اجرای کامپوزیت حجمی یا به اصطلاح پله ایی